Recoil Smoke Chrome 660/680 .370 Parallel Tip Iron Shaft